Modern missbrukarvård

Tyvärr finns det många människor som lider av olika typer av drog- och alkoholberoende i samhället idag. Som ett exempel finns det ungefär en halv miljon svenskar som lider så svårt av sitt alkoholberoende, att de tvångsvårdats eller sökt hjälp inom öppenvården. Mörkertalet är dock stort eftersom mångas alkoholberoende hålls hemligt även för de närmaste, och dessa personer lider i tystnad. Även drogberoende förekommer hos ungefär tre procent av befolkningen.

Det finns alltså många personer som lider av olika typer av missbruk, och som behöver hjälp och stöd för att kunna bryta sig ur sitt beroende på ett säkert sätt. VAL-BO är ett från början svenskt projekt, som sedan en tid också bedrivs i Norge. Mycket vikt läggs vid att behandla alla missbrukare som individer, och att även ge stöd till anhöriga.

Att se människan bakom missbruket
Det är viktigt att inse att det alltid finns en människa bakom beroendet. Alla personer, oavsett om de lider av alkohol- eller drogmissbruk, har hamnat i en svår sits på grund av någon bakomliggande orsak. Ibland kan det röra sig om övergrepp, andra gånger om fattigdom eller andra typer av svåra uppväxtförhållanden. Orsakerna är lika varierande som de drabbade människornas personligheter, och därför behövs fokus på individuellt anpassade behandlingar som reder ut varför någon blir beroende av olika substanser, hur man bäst kan handskas med svåra situationer utan att behöva falla tillbaka till missbruket, och stöd vid fysiska symptom under till exempel avgiftning.

Lämpliga utbildningar
För den som är intresserad av att arbeta med missbruk och beroende, har www.valboutdanning.no flera olika utbildningar att välja mellan. VAL-BO är ett samarbete mellan Sverige och Norge, och erbjuder utbildningar av hög kvalitet. Bland annat fokuseras på användningen av ett tolvstegsprogram och motiverande samtal med den som är beroende.

Grundutbildningen leder till att man kan arbeta som miljöterapeut med inriktning på just tolvstegsprogrammet, och med den kunskapen i bagaget är man väl rustad för att arbeta som behandlingsassistent vid olika typer av missbruk.

Efter en avklarad grundutbildning, kan man bygga på sin kunskap med en utbildning som alkohol- och drogterapeut. Påbyggnadsutbildningen lägger mycket fokus på KBT-behandling, suicidprevention och gestaltterapi, och ger mycket kunskap om hur man på ett humant och effektivt sätt behandlar missbrukare.